Splošni pogoji

Domov / Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

Dobrodošli v Spletni marketing! Splošni pogoji poslovanja v nadaljevanju…

V teh splošnih pogojih so določena pravila in predpisi za uporabo spletnega mesta DigitalNet, ki se nahaja na www.digitalnet.si.

ZASEBNOST

DigitalNet spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljalec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani, je podjetje DigitalNet Alen Barunčić s.p., Savinjska cesta 13, 1420 Trbovlje, matična številka: 9077251000 (v nadaljevanju tega besedila upravljalec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljalcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob naročitvi določene storitve, ki jih upravljalec nudi.
Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljalca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.
Podatke, pridobljene za zgoraj opredeljene namene, lahko upravljalec osebnih podatkov posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljalca osebnih podatkov.
Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljalec ne bo izvedel storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljalec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani, lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljalca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@digitalnet.si.

DigitalNet ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice DigitalNet-a ali da se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

GARANCIJSKA IZJAVA

Kot uporabnik storitev DigitalNet se strinjate, da vse storitve uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu “kot so na razpolago”. DigitalNet ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezale vašim zahtevam in potrebam ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako DigitalNet ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke/datoteke prenašate skozi DigitalNet storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od DigitalNet-a, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE

DigitalNet ne prevzema odgovornosti za:
Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba DigitalNet storitev.
Nobenih stroškov, ki ji povzroči nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcij, v katere ste se vključili s pomočjo DigitalNet storitev. Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve DigitalNet.

POLITIKA VRAČIL PLAČIL NA TRR

Naročnik lahko vse storitve DigitalNet plačuje z nakazilom na TRR (npr. naročilo domene, plačilo mesečne naročnine ipd). Vsa vplačila se smatrajo kot končna in naročnik ni upravičen do povračila za storitev, ki jo je s plačilom že aktiviral.

ZAKONI

Pogoji sodelovanja so odvisni od zakonov in drugih elementov prava RS.

DigitalNet logo

Splošni pogoji poslovanja

Naš največji partner Krio Vital in največji Center za revitalizacijo v Sloveniji! Obiščite www.kriovital.si